Start

BUSINESS

AEROSPACE

Velkommen til Jowe ApS

 

Jowe ApS ejes af Johnny Westermann der har en bred erfaring indenfor produktion, detailhandel, radiodrift samt udlejning og salg af lystbåde. Herudover erfaring fra bestyrelsesposter.

Firmaet tilbyder en bred vifte af løsninger til erhvervslivet og har det professionelle netværk samt kompetancer når det gælder virksomhedsdrift, Turn-around processer samt levering af overfladebehandling til europæiske rumfartsprogrammer.

Jowe giver bl.a. gratis rådgivning til iværksætteren og input til udarbejdelse af forretningsplaner, SWOT analyser, budgetter osv.

En god ide er ikke altid nok


Der ligger et spændende arbejde forude til dig der vil prøve livet som selvstændig.

Et godt forarbejde med markedsanalyser, budgetter osv. giver et godt fundament for den nye virksomheds udvikling og vi hjælper dig gerne på vej.


FORRETNINGSPLAN

Forretningsplanen er virksomhedens fundament.

En forretningsplan kan spænde fra nogle ganske få linier til et omfattende værk bestående af test og analyser.


SWOT ANALYSE

 • Strength / Styrker
 • Weakness / Svagheder
 • Opportunities / Muligheder
 • Threats / Trusler


ADIZES TEST

Et indblik i Iværksætterens forcer;

 • Producent
 • Administrator
 • Entreprenør
 • Integrator

SOR MODELLEN

S= Stimuli (påvirkning)

O= Organisme (forbrugeren)

R= Respons (reaktion)

SOR Modellen er med til at understrege at kunderne hver for sig skal opfattes som et selvstændigt individ hvis reaktion ikke er givet på forhånd.PLANLÆGNING I HVERDAGEN

 • Vigtigt kommer før haster!
 • Arbejd altid med det vigtigste først og gør det færdigt.
 • Hold hele tiden dine mål for øje
 • Lev en dag ad gangen
KUNDE SELEKTERING

Hvorledes kan dit markeds/kunde segment prioriteres.

Hvem skal der fokuseres på ?

Hvordan når du disse markeder/kunder?


DE 7 P'er

De 7 P'er udgør virksomhedens marketingmix.

Price - Product - Promotion - Place

People - Physical Evidence - Process


OPSTARTS BUDGET

Et opstarts budget giver et overblik over start investeringer i form af anlæg, start annoncering, PR, depositum til f.eks. leje osv.BUDGET & LIKVIDITETS BUDGET

Det daglige arbejdsredskab der er ekstremt vigtigt for virksomhedens overlevelse. Et økonomisk overblik er essentielt i enhver virksomhed.Investering:

Har du en god ide -så lad os høre om den. Jowe ApS har netværket der kan bringe din idé videre.

Iværksætter støtte

Al begyndelse kan være svær, men en forretningsplan, der er gennembearbejdet er et godt sted at starte.

Vi tilbyder 6 timers gratis sparring med dig og hjælper dig videre med din drøm. Den eneste betingelse vi stiller er, at du er seriøs omkring din ide og eventuel opstart af virksomhed.

Vi udvikler i fællesskab som minimum en Forretningsplan samt et budget og giver dig værktøjer til det videre forløb.


Turn-Around proces

Vi går direkte efter bundlinien og beskriver udfordringerne i virksomheden og udarbejder en handlingsplan


Jowe ApS beskæftiger sig med bl.a.


 • Regnskab og rådgivning
 • Iværksætter støtte
 • Turn-around processer
 • Konsulent virksomhed
 • Forretningsplaner
 • Driftsbudgetter og regnskabshjælp.


Og en hel del af tiden går med konsulent bistand og supervision indenfor overfladebehandling til rumfartsindustriens

rumfartsprogrammer til såvel danske som europæiske leverandører.Kontakt  / Contact

Jowe ApS

Bjergbyvej 27

DK 2730 Herlev

 

Kontor / Office / Administration

Klausdalsbrovej 493.1

DK 2730 Herlev

 

VAT / CVR nr. 89638518

Tel: +45 2072 3134                                       


Mail:  Johnny Westermann:      jw@jowe.dk


BANK: Skjern Bank  Reg. 7780 konto 2321156


IBAN:   DK4277800002321156


BIC-CODE / SWIFT: SKJBDK22


Consulting for Business and Space

© Copyright 2015. All Rights Reserved. JOWE C&T ApS